ПРО АСОЦІАЦІЮ

Динамічний розвиток економічних, суспільних і політичних процесів в Україні ставить перед бізнесом нові завдання і виклики. Сьогодні дії платників податків оцінюються не тільки відповідно до законодавства, але і з точки зору сумлінності або несумлінності у використанні податкових прав. Тому формування податкової культури є важливим етапом становлення бізнес-середовища.

У сфері податкового законодавства України постійно відбуваються зміни, існує безліч суперечливих питань, а фіскальні органи тільки посилюють свій контроль над підприємствами. В кінцевому результаті керівники повинні все більше уваги приділяти податковим наслідкам своїх рішень. З одного боку, це є серйозним обмеженням для бізнесу, проте компетентне використання існуючих фіскальних інструментів дозволяє зменшити податкове навантаження на підставі норм чинного законодавства, запобігати незаконним рішенням податкових інстанцій, повертати зайво стягнуті або зайво сплачені грошові кошти, зняти донараховані суми податків.

Для досягнення даних цілей та формування податкової культури в нашому суспільстві була створена Асоціація «Податки України». Асоціація є добровільною громадською організацією і об’єднує професіоналів, які захищають права підприємців в питаннях взаємовідносин з податковими органами, починаючи від встановлення діалогу серед органів фіскальної служби і закінчуючи податковими суперечками адміністративного та судового порядку.

Професійна діяльність Асоціації охоплює сферу взаємовідносин між представниками державних органів, бізнесу та суспільства і спрямована на вирішення наступних завдань:

  • організація проектів, спрямованих на створення ефективної системи взаємодії бізнесу і влади для досягнення об’єднання їх інтересів у сфері оподаткування;
  • проведення семінарів, конференцій, круглих столів з ​​питань діяльності Асоціації та захисту прав платників податків;
  • співпраця з представниками бізнес-середовища, громадськими організаціями та комітетами, яка спрямована на формування ефективного поля захисту прав платників податків;
  • поширення інформації про свою діяльність та підвищення рівня обізнаності платників податків;
  • участь та ініціація в здійсненні суспільних, державних та міжнародних програм;
  • сприяння формуванню єдиного інформаційного поля між платниками податків та органами державної влади;
  • аналіз державних ініціатив у сфері податкового законодавства;
  • представлення прав платників податків в органах державної влади з метою реалізації законних прав та інтересів платників податків

Нашим завданням є розвиток вітчизняного бізнесу шляхом представництва і захисту прав платників податків на різних рівнях державної влади. Таким чином, ми здійснюємо наш вклад у розвиток підприємництва, підвищення соціальної відповідальності кожного учасника суспільних відносин, консолідацію зусиль влади та бізнесу заради розвитку національної економіки.

На сьогоднішній день ми є надійним партнером для представників бізнесу різного рівня. Ми відкриті до діалогу та готові поділитися з Вами нашим досвідом і професіоналізмом.

Зробіть вашу роботу наповненою життям, а не життя наповнене роботою. Курт Кобейн