Vedrana Dučkić

Photo Anne Colin Bavi se istraživanjima u preventivnoj medicini i higijeni hrane. Autorica je ili koautorica više od 245 članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima ili predstavljenih na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, objavila je dvije monografije i nekoliko udžbenika.